Oficiální stránky městyse Čestice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

obrazek4Úřední deska

Download this file (Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 14.5.19.pdf)Oznámení o výběrovém řízení s aukcí 14.5.19.pdf632 Kb14.5.2019 12:49
Download this file (Oznámení o době a místě konání voleb EU.pdf)Oznámení o době a místě konání voleb EU.pdf20 Kb10.5.2019 07:44
Download this file (Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018.pdf)Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018.pdf127 Kb3.5.2019 08:07
Download this file (Pozvánka zastupitelstvo 9.5.2019.pdf)Pozvánka zastupitelstvo 9.5.2019.pdf11 Kb30.4.2019 14:43
Download this file (Úprava místního provozu.pdf)Úprava místního provozu.pdf103 Kb30.4.2019 14:43
Download this file (Vyhláška - finanční úřad.pdf)Vyhláška - finanční úřad.pdf71 Kb30.4.2019 13:51
Download this file (Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem.pdf)Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem.pdf31 Kb30.4.2019 13:42
Download this file (Termín zápisu do seznamu voličů.pdf)Termín zápisu do seznamu voličů.pdf11 Kb10.4.2019 08:39
Download this file (Informace o sídle a počtu volebních okrsků.pdf)Informace o sídle a počtu volebních okrsků.pdf14 Kb9.4.2019 15:31
Download this file (Územní rozhodnutí OM Kalvárie.pdf)Územní rozhodnutí OM Kalvárie.pdf344 Kb9.4.2019 08:59
Download this file (Veřejná vyhláška MZe.pdf)Veřejná vyhláška MZe.pdf1244 Kb9.4.2019 08:36
Download this file (záměr převodu 747-14 k.ú. Čestice.pdf)záměr převodu 747-14 k.ú. Čestice.pdf174 Kb8.4.2019 10:43
Download this file (Dražební vyhláška.pdf)Dražební vyhláška.pdf57 Kb1.4.2019 09:13
Download this file (pozvánka ZM 4 -19.pdf)pozvánka ZM 4 -19.pdf334 Kb26.3.2019 09:52
Download this file (veřejná vyhláška návrh Rozhodnutí v přezkumném řízení.pdf)veřejná vyhláška návrh Rozhodnutí v přezkumném řízení.pdf335 Kb22.3.2019 13:52
Download this file (Oznámení o přerušení dodávky elektr. energie.pdf)Oznámení o přerušení dodávky elektr. energie.pdf23 Kb22.3.2019 09:41
Download this file (Oznámení o výběrovém řízení a aukci.pdf)Oznámení o výběrovém řízení a aukci.pdf179 Kb28.2.2019 11:34
Download this file (Stavební povolení veřejnou vyhláškou.pdf)Stavební povolení veřejnou vyhláškou.pdf205 Kb28.2.2019 11:25
Download this file (Veřejná vyhláška MŽP.pdf)Veřejná vyhláška MŽP.pdf677 Kb26.2.2019 15:11
Download this file (Zahájení územního řízení.pdf)Zahájení územního řízení.pdf138 Kb25.2.2019 09:56
Download this file (Záměr převodu části pozemku p.č. 759-1 k.ú. Krušlov.pdf)Záměr převodu části pozemku p.č. 759-1 k.ú. Krušlov.pdf122 Kb1.2.2019 13:45
Download this file (Pozvánka 3 2019.pdf)Pozvánka 3 2019.pdf11 Kb29.1.2019 14:37
Download this file (Bezproudí Krušlov 12.2 a 18.2.2019.pdf)Bezproudí Krušlov 12.2 a 18.2.2019.pdf37 Kb25.1.2019 10:28
Download this file (Oznámení o zahájení stavebního řízení ZTV.pdf)Oznámení o zahájení stavebního řízení ZTV.pdf103 Kb22.1.2019 15:35
Download this file (Schválený rozpočet SOŠP 2019.pdf)Schválený rozpočet SOŠP 2019.pdf217 Kb16.1.2019 14:20
Download this file (Schválený rozpočet 2019.pdf)Schválený rozpočet 2019.pdf274 Kb16.1.2019 14:19
Download this file (Rozpočtový výhled 2020-2021.pdf)Rozpočtový výhled 2020-2021.pdf25 Kb30.11.2018 14:05
Download this file (Návrh rozpočtu 2019.pdf)Návrh rozpočtu 2019.pdf247 Kb28.11.2018 14:52
Download this file (Výsledky hlasování - Náhradníci dle výsledku.pdf)Výsledky voleb do zastupitelstva obcí - náhradníci68 Kb6.10.2018 18:40
Download this file (Výsledky hlasování - Pořadí počtu hlasů.pdf)Výsledky voleb do zastupitelstva obcí - pořadí podílů hlasů59 Kb6.10.2018 18:40
Download this file (Výsledky hlasování - Zvolení zastupitelé dle výsledku.pdf)Výsledky voleb do zastupitelstva obcí - zvolení zastupitelé64 Kb6.10.2018 18:39
Download this file (Návrh závěrečného účtu SMOOS.pdf)Návrh závěrečného účtu SMOOS.pdf257 Kb31.5.2018 11:12
Download this file (ZÚ SOŠP 2017.pdf)ZÚ SOŠP 2017.pdf50 Kb31.5.2018 10:59
Download this file (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOŠP 2017.pdf)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOŠP 2017.pdf289 Kb31.5.2018 10:59
Download this file (Výkaz zisku a ztráty 2017 (2).pdf)Výkaz zisku a ztráty 2017 (2).pdf101 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (rozvaha.pdf)rozvaha.pdf155 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (příloha.pdf)příloha.pdf266 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (Přehled dotací.pdf)Přehled dotací.pdf7 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Návrh ZÚ SOŠP 2017 rozpočtové hospodaření dle tříd.pdf)Návrh ZÚ SOŠP 2017 rozpočtové hospodaření dle tříd.pdf25 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Návrh ZÚ SOŠP 2017 majetek.pdf)Návrh ZÚ SOŠP 2017 majetek.pdf23 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (FIN 2 12M  2017.pdf)FIN 2 12M 2017.pdf280 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2017.pdf)Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2017.pdf66 Kb17.5.2018 09:15
Download this file (Inventarizační zpráva.pdf)Inventarizační zpráva.pdf250 Kb17.5.2018 09:15
Download this file (Obdržené granty a dotace 2017.pdf)Obdržené granty a dotace 2017.pdf53 Kb14.5.2018 10:52
Download this file (Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2017.pdf)Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2017.pdf20 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Tvorba a využití sociálního fondu 2017.pdf)Tvorba a využití sociálního fondu 2017.pdf16 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf)Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf153 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf)Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf276 Kb14.5.2018 10:50
Download this file (FIN 2017.pdf)FIN 2017.pdf986 Kb14.5.2018 10:50
Download this file (ZÚ majetek 2017.pdf)ZÚ majetek 2017.pdf40 Kb14.5.2018 10:47
Download this file (ZÚ plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 2017.pdf)ZÚ plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 2017.pdf68 Kb14.5.2018 10:46
Download this file (ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů 2017.pdf)ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů 2017.pdf18 Kb14.5.2018 10:46
Download this file (ZÚ příloha 2017.pdf)ZÚ příloha 2017.pdf313 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (ZÚ rozpočtové hospodaření dle tříd 2017.pdf)ZÚ rozpočtové hospodaření dle tříd 2017.pdf30 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (ZÚ rozvaha 2017.pdf)ZÚ rozvaha 2017.pdf212 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (Veřejná vyhláška vydání změny č. 1 ÚP Čestice.pdf)Veřejná vyhláška vydání změny č. 1 ÚP Čestice.pdf107 Kb9.3.2018 14:52
Download this file (Úplné znění změny č.1 hlavní výkres 8.3.17.pdf)Úplné znění změny č.1 hlavní výkres 8.3.17.pdf32442 Kb9.3.2018 14:50
Download this file (Úplné znění změna č.1 koordinační výkres 8.3.17.pdf)Úplné znění změna č.1 koordinační výkres 8.3.17.pdf36087 Kb9.3.2018 14:48
Download this file (Úplné znění změny č.1 textová část 8.3.17.pdf)Úplné znění změny č.1 textová část 8.3.17.pdf907 Kb9.3.2018 14:45
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres veřejně prospěšných staveb 8.3.17.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres veřejně prospěšných staveb 8.3.17.pdf40589 Kb9.3.2018 14:43
Download this file (Změna ÚP č. 1Výkres základního členění 8.3.17.pdf)Změna ÚP č. 1Výkres základního členění 8.3.17.pdf19701 Kb9.3.2018 14:39
Download this file (Změna ÚP č.1 hlavní výkres.pdf)Změna ÚP č.1 hlavní výkres.pdf498 Kb9.3.2018 14:36
Download this file (Změna ÚP č. 1 koordinační výkres.pdf)Změna ÚP č. 1 koordinační výkres.pdf1190 Kb9.3.2018 14:35
Download this file (Změna ÚP č. 1 schéma řešených území.pdf)Změna ÚP č. 1 schéma řešených území.pdf6379 Kb9.3.2018 14:34
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres ZPF.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres ZPF.pdf541 Kb9.3.2018 14:32
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres základního členění.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres základního členění.pdf462 Kb9.3.2018 14:30
Download this file (Změna ÚP č. 1 textová část.pdf)Změna ÚP č. 1 textová část.pdf1391 Kb9.3.2018 14:29
Download this file (Schválený rozpočet  2018.pdf)Schválený rozpočet 2018.pdf315 Kb22.12.2017 09:46
Download this file (Výkres záboru ZPF.pdf)Výkres záboru ZPF.pdf542 Kb4.12.2017 14:50
Download this file (OZV 1-2016.pdf)OZV 1-2016.pdf51 Kb16.12.2016 09:14
Download this file (OZV 2-2016.pdf)OZV 2-2016.pdf81 Kb16.12.2016 09:14
Download this file (Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.doc)Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.doc72 Kb2.11.2015 10:07
Download this file (vyhláška odpady.pdf)Obecně závazná vyhláška městyse Čestice č. 1/201576 Kb3.3.2015 15:21
Download this file (OZV -1 - 2012.pdf)OZV -1 - 2012.pdf49 Kb6.2.2012 11:24
 
<<  Květen 2019  >>
 P  Ú  S  Č  P  S  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Nejbližší akce: