Oficiální stránky městyse Čestice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

obrazek4Úřední deska

Download this file (Veřejná vyhláška - vodoprávní řízení.pdf)Veřejná vyhláška - vodoprávní řízení.pdf297 Kb16.1.2019 14:45
Download this file (Schválený rozpočet SOŠP 2019.pdf)Schválený rozpočet SOŠP 2019.pdf217 Kb16.1.2019 14:20
Download this file (Schválený rozpočet 2019.pdf)Schválený rozpočet 2019.pdf274 Kb16.1.2019 14:19
Download this file (pozvánka 2-2018.pdf)pozvánka 2-2018.pdf11 Kb11.12.2018 10:20
Download this file (Rozpočtový výhled 2020-2021.pdf)Rozpočtový výhled 2020-2021.pdf25 Kb30.11.2018 14:05
Download this file (Návrh rozpočtu 2019.pdf)Návrh rozpočtu 2019.pdf247 Kb28.11.2018 14:52
Download this file (pozvánk 1. zasedání zastupitelstva.pdf)pozvánk 1. zasedání zastupitelstva.pdf12 Kb16.11.2018 13:36
Download this file (Veřejná vyhláška - Prkošín-rek. NN-kabelizace ÚO.pdf)Veřejná vyhláška - Prkošín-rek. NN-kabelizace ÚO.pdf421 Kb14.11.2018 09:14
Download this file (Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Č)Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Č21 Kb23.10.2018 11:20
Download this file (Výsledky hlasování - Náhradníci dle výsledku.pdf)Výsledky voleb do zastupitelstva obcí - náhradníci68 Kb6.10.2018 18:40
Download this file (Výsledky hlasování - Pořadí počtu hlasů.pdf)Výsledky voleb do zastupitelstva obcí - pořadí podílů hlasů59 Kb6.10.2018 18:40
Download this file (Výsledky hlasování - Zvolení zastupitelé dle výsledku.pdf)Výsledky voleb do zastupitelstva obcí - zvolení zastupitelé64 Kb6.10.2018 18:39
Download this file (Oznámení o době a místě konání voleb.pdf)Oznámení o době a místě konání voleb.pdf1 Kb21.9.2018 08:33
Download this file (záměr převodu nemovitého majetku městyse 2.pdf)záměr převodu nemovitého majetku městyse 2.pdf147 Kb19.9.2018 09:26
Download this file (Záměr převodu nemovitého majetku městyse Krušlov.pdf)Záměr převodu nemovitého majetku městyse Krušlov.pdf129 Kb18.9.2018 13:31
Download this file (Záměr převodu nemovitého majetku městyse k.ú. Čestice.pdf)Záměr převodu nemovitého majetku městyse k.ú. Čestice.pdf26 Kb18.9.2018 13:08
Download this file (Veřejná vyhláška zahájení územního řízení.pdf)Veřejná vyhláška zahájení územního řízení.pdf157 Kb11.9.2018 10:29
Download this file (Veřejná vyhláška uzavírka.pdf)Veřejná vyhláška uzavírka.pdf207 Kb31.8.2018 12:14
Download this file (Pozvánka 30. zasedání zastupitelstva.pdf)Pozvánka 30. zasedání zastupitelstva.pdf52 Kb29.8.2018 13:21
Download this file (Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf)Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf14 Kb21.8.2018 10:45
Download this file (Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem.xls)Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem.xls422 Kb20.8.2018 09:39
Download this file (stanovení minimálního počtu.pdf)Stanovení minimálního počtu 15 Kb30.7.2018 10:57
Download this file (Návrh závěrečného účtu SMOOS.pdf)Návrh závěrečného účtu SMOOS.pdf257 Kb31.5.2018 11:12
Download this file (ZÚ SOŠP 2017.pdf)ZÚ SOŠP 2017.pdf50 Kb31.5.2018 10:59
Download this file (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOŠP 2017.pdf)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOŠP 2017.pdf289 Kb31.5.2018 10:59
Download this file (Výkaz zisku a ztráty 2017 (2).pdf)Výkaz zisku a ztráty 2017 (2).pdf101 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (rozvaha.pdf)rozvaha.pdf155 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (příloha.pdf)příloha.pdf266 Kb31.5.2018 10:58
Download this file (Přehled dotací.pdf)Přehled dotací.pdf7 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Návrh ZÚ SOŠP 2017 rozpočtové hospodaření dle tříd.pdf)Návrh ZÚ SOŠP 2017 rozpočtové hospodaření dle tříd.pdf25 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Návrh ZÚ SOŠP 2017 majetek.pdf)Návrh ZÚ SOŠP 2017 majetek.pdf23 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (FIN 2 12M  2017.pdf)FIN 2 12M 2017.pdf280 Kb31.5.2018 10:57
Download this file (Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2017.pdf)Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2017.pdf66 Kb17.5.2018 09:15
Download this file (Inventarizační zpráva.pdf)Inventarizační zpráva.pdf250 Kb17.5.2018 09:15
Download this file (Obdržené granty a dotace 2017.pdf)Obdržené granty a dotace 2017.pdf53 Kb14.5.2018 10:52
Download this file (Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2017.pdf)Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2017.pdf20 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Tvorba a využití sociálního fondu 2017.pdf)Tvorba a využití sociálního fondu 2017.pdf16 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf)Výkaz zisku a ztráty 2017.pdf153 Kb14.5.2018 10:51
Download this file (Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf)Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf276 Kb14.5.2018 10:50
Download this file (FIN 2017.pdf)FIN 2017.pdf986 Kb14.5.2018 10:50
Download this file (ZÚ majetek 2017.pdf)ZÚ majetek 2017.pdf40 Kb14.5.2018 10:47
Download this file (ZÚ plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 2017.pdf)ZÚ plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 2017.pdf68 Kb14.5.2018 10:46
Download this file (ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů 2017.pdf)ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů 2017.pdf18 Kb14.5.2018 10:46
Download this file (ZÚ příloha 2017.pdf)ZÚ příloha 2017.pdf313 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (ZÚ rozpočtové hospodaření dle tříd 2017.pdf)ZÚ rozpočtové hospodaření dle tříd 2017.pdf30 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (ZÚ rozvaha 2017.pdf)ZÚ rozvaha 2017.pdf212 Kb14.5.2018 10:45
Download this file (Porovnání všech položek výpočtu kalkulace vodné stočné 2017.pdf)Porovnání všech položek výpočtu kalkulace vodné stočné 2017.pdf81 Kb7.5.2018 10:25
Download this file (Veřejná vyhláška vydání změny č. 1 ÚP Čestice.pdf)Veřejná vyhláška vydání změny č. 1 ÚP Čestice.pdf107 Kb9.3.2018 14:52
Download this file (Úplné znění změny č.1 hlavní výkres 8.3.17.pdf)Úplné znění změny č.1 hlavní výkres 8.3.17.pdf32442 Kb9.3.2018 14:50
Download this file (Úplné znění změna č.1 koordinační výkres 8.3.17.pdf)Úplné znění změna č.1 koordinační výkres 8.3.17.pdf36087 Kb9.3.2018 14:48
Download this file (Úplné znění změny č.1 textová část 8.3.17.pdf)Úplné znění změny č.1 textová část 8.3.17.pdf907 Kb9.3.2018 14:45
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres veřejně prospěšných staveb 8.3.17.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres veřejně prospěšných staveb 8.3.17.pdf40589 Kb9.3.2018 14:43
Download this file (Změna ÚP č. 1Výkres základního členění 8.3.17.pdf)Změna ÚP č. 1Výkres základního členění 8.3.17.pdf19701 Kb9.3.2018 14:39
Download this file (Změna ÚP č.1 hlavní výkres.pdf)Změna ÚP č.1 hlavní výkres.pdf498 Kb9.3.2018 14:36
Download this file (Změna ÚP č. 1 koordinační výkres.pdf)Změna ÚP č. 1 koordinační výkres.pdf1190 Kb9.3.2018 14:35
Download this file (Změna ÚP č. 1 schéma řešených území.pdf)Změna ÚP č. 1 schéma řešených území.pdf6379 Kb9.3.2018 14:34
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres ZPF.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres ZPF.pdf541 Kb9.3.2018 14:32
Download this file (Změna ÚP č. 1 výkres základního členění.pdf)Změna ÚP č. 1 výkres základního členění.pdf462 Kb9.3.2018 14:30
Download this file (Změna ÚP č. 1 textová část.pdf)Změna ÚP č. 1 textová část.pdf1391 Kb9.3.2018 14:29
Download this file (Rozpočet městyse 2018.pdf)Rozpočet městyse 2018.pdf293 Kb8.1.2018 14:58
Download this file (Schválený rozpočet  2018.pdf)Schválený rozpočet 2018.pdf315 Kb22.12.2017 09:46
Download this file (Návrh rozpočtu SOŠP 2018.pdf)Návrh rozpočtu SOŠP 2018.pdf41 Kb8.12.2017 10:55
Download this file (Výkres záboru ZPF.pdf)Výkres záboru ZPF.pdf542 Kb4.12.2017 14:50
Download this file (Závěrečný účet DSO.jpg)Závěrečný účet DSO.jpg392 Kb24.5.2017 09:13
Download this file (ZÚ SOŠP 2016 výdaje.pdf)ZÚ SOŠP 2016 výdaje.pdf26 Kb19.5.2017 09:16
Download this file (ZÚ SOŠP 2016 příjmy.pdf)ZÚ SOŠP 2016 příjmy.pdf25 Kb19.5.2017 09:15
Download this file (Zpráva 2016 zkrácená.pdf)Zpráva 2016 zkrácená.pdf74 Kb19.5.2017 09:15
Download this file (ZÚ výkaz zisku a ztráty 2016.pdf)ZÚ výkaz zisku a ztráty 2016.pdf141 Kb15.5.2017 10:16
Download this file (ZÚ sociální fond 2016.jpg)ZÚ sociální fond 2016.jpg308 Kb15.5.2017 10:16
Download this file (ZÚ rozvaha 2016.pdf)ZÚ rozvaha 2016.pdf250 Kb15.5.2017 10:15
Download this file (ZÚ příloha 2016.pdf)ZÚ příloha 2016.pdf277 Kb15.5.2017 10:15
Download this file (ZÚ poskytnuté příspěvky.jpg)ZÚ poskytnuté příspěvky.jpg403 Kb15.5.2017 10:15
Download this file (ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů.jpg)ZÚ porovnání běžných a kapitálových výdajů.jpg408 Kb15.5.2017 10:15
Download this file (ZÚ plnění rozpočtových výdajů.jpg)ZÚ plnění rozpočtových výdajů.jpg639 Kb15.5.2017 10:14
Download this file (ZÚ plnění rozpočtových příjmů.jpg)ZÚ plnění rozpočtových příjmů.jpg467 Kb15.5.2017 10:14
Download this file (ZÚ obdržené dotace a granty 2016.jpg)ZÚ obdržené dotace a granty 2016.jpg837 Kb15.5.2017 10:14
Download this file (ZÚ FIN 2016.pdf)ZÚ FIN 2016.pdf857 Kb15.5.2017 10:13
Download this file (ZÚ daňové příjmy.jpg)ZÚ daňové příjmy.jpg393 Kb15.5.2017 10:13
Download this file (Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 2016.pdf)Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 2016.pdf155 Kb15.5.2017 10:13
Download this file (Přehled zařazeného majetku 2016.pdf)Přehled zařazeného majetku 2016.pdf3 Kb15.5.2017 10:12
Download this file (Přehled vyřazeného majetku 2016.pdf)Přehled vyřazeného majetku 2016.pdf28 Kb15.5.2017 10:12
Download this file (OZV 1-2016.pdf)OZV 1-2016.pdf51 Kb16.12.2016 09:14
Download this file (OZV 2-2016.pdf)OZV 2-2016.pdf81 Kb16.12.2016 09:14
Download this file (Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.doc)Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.doc72 Kb2.11.2015 10:07
Download this file (vyhláška odpady.pdf)Obecně závazná vyhláška městyse Čestice č. 1/201576 Kb3.3.2015 15:21
Download this file (OZV -1 - 2012.pdf)OZV -1 - 2012.pdf49 Kb6.2.2012 11:24
 
<<  Leden 2019  >>
 P  Ú  S  Č  P  S  N 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Nejbližší akce: