Oficiální stránky městyse Čestice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

po dvou měsících bych vás rád seznámil s tím, co nového se událo a co nadále připravujeme.

Na posledním zasedání městyse byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2015, s příjmy i výdaji ve výši 15 209 700,- Kč. Pro letošní rok máme připravenou k realizaci hlavní investiční akci, kterou je zateplení mateřské školy a zdravotního střediska, spojené s výměnou oken a dveří. Realizace projektu by měla započít již v polovině března a bude prováděna za provozu. Na nejnutnější dobu budou děti z mateřské školy umístěny do náhradních prostor v základní škole. Ordinace praktického a zubního lékaře bude uzavřena jen na nejnutnější dobu při výměně oken. V tuto dobu bude možno navštívit lékaře v jejich ordinaci ve Volyni. O přerušení provozu budeme předem informovat.

Další akcí, kterou máme v plánu letošního roku, je rekonstrukce návsi v Krušlově, na kterou jsme získali příslib financování z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Termín zahájení zatím není znám, zbývá doladit ještě některé administrativní záležitosti.

Na počátku tohoto roku jsme podali několik žádostí do grantových programů Jihočeského kraje. Požádali jsme o dotaci na výměnu nádrže hasičského vozidla CAS 32–T–815, na pořádání kulturních akcí, na prodloužení kanalizace v Česticích, na prořezání vzrostlých stromů v Radešově a na nahořanském hřbitově, na opravu odtoku požární nádrže v Prkošíně, na částečnou rekonstrukci fotbalového hřiště a na opravu chodníků v Česticích. Do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme požádali o finanční prostředky na opravu chodníků v základní škole a na rekonstrukci zpevněné plochy vedle školního respiria. O úspěšnosti podaných žádostí se dozvíme během jarních měsíců.

V minulém čísle Čtení jsem vás informoval o novele zákona o odpadech, která nám navíc, mimo jiné, ukládá umožnit občanům třídění biologicky rozložitelných odpadů a to rostlinného původu v období od 1.4. do 31.10. daného roku. Mezi tyto odpady patří: tráva, listí, větve ovocných a okrasných dřevin nebo spadané ovoce. V žádném případě sem nepatří chlévský hnůj, uhynulá zvířata nebo zbytky z jejich zpracování, zemina nebo kamení apod. Separace tohoto odpadu bude zajištěna přistavením velkoobjemového kontejneru na pozemku p.č. 211/4 v k.ú. Čestice. Jedná se o prostor u kravína v Česticích. Místo bude viditelně označeno s popisem způsobu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Rád bych ale upozornil, že nastavení tohoto způsobu likvidace rostlinných zbytků z našich zahrad neukládá občanům povinnost toho využívat, ale i nadále mohou veškerou zelenou hmotu kompostovat na svých pozemcích a i nadále i ji využívat jako hnojivo. Samozřejmě mnozí z nás budou polemizovat nad smysluplností tohoto opatření, ale bohužel to je tak všechno co s tím můžeme dělat. Já jen doufám, že ti, kteří založili černou skládku tohoto odpadu na konci Čestic při výjezdu na Nuzín, tohoto opatření budou využívat a nebudou i nadále hyzdit svým konáním okolí.

Dále bych rád připomenul, že jsme během loňského roku umístili ke škole a k nákupnímu středisku vedle kontejnerů na sklo, nádoby, kde je možno zdarma ukládat použité jedlé oleje a tuky v PET lahvích. Zatím tato možnost není moc využívána a i nadále většina olejů skončí v obecní čistírně odpadních vod, kde se následně vysráží a zvyšují náklady na provoz čistírny. Nehledě na to, že jsme povinni je zlikvidovat zákonným způsobem a to již zdarma není.

Začátkem měsíce března bude na úřední desce městyse a ve vývěskách v místních částech vyvěšena nová vyhláška městyse č. 1/5015, které řeší nakládání s výše uvedenými odpady vyprodukovanými na našem území.

 

Milan Žejdl – starosta

 
<<  Říjen 2020  >>
 P  Ú  S  Č  P  S  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Nejbližší akce: