Oficiální stránky městyse Čestice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

po dvou měsících bych vás rád seznámil s tím, co nového se událo a co nadále připravujeme.

V pátek 13. 6. 2014 k nám přijela desetičlenná hodnotící komise na soutěž Jihočeská vesnice roku 2014. Děti z divadelního kroužku pod vedením pana Jana Zábranského a pana Martina Levého předvedly ukázku z nacvičovaného divadelního představení. Poté jsme komisi zavedli do sběrného dvora a do školy, zde ukázaly děti výsledky své práce v rámci enviromentální výchovy pod vedením Mgr. Marie Linhartové, keramického kroužku a nakonec se představila paní učitelka Mgr. Irena Hartlová s pěveckým sborem. Zaznělo několik písní. Na závěr jsme komisi v zasedací místnosti promítli prezentaci fotografií z místních částí, ze spolkových akcí apod.

V konkurenci 42 dalších Jihočeských obcí jsme byli oceněni bílou stuhou za práci s mládeží. K tomuto ocenění náleží i možnost žádat do dotačních titulů Jihočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj až do výše 900 tis Kč pro rok 2015. Všem zúčastněným bych rád tímto poděkoval za úžasnou propagaci naší obce.

V uplynulých dnech pan prezident vyhlásil datum konání voleb do zastupitelstev obcí a to na 10. a 11. října 2014. Na 30. zasedání zastupitelstva městyse byl schválen počet volených zastupitelů na nové volební období na 11 zastupitelů. Všichni, kdo by chtěli kandidovat do zastupitelstev musí nejpozději do 5.8.2014 odevzdat k registračnímu úřadu kandidátní listiny. Pro doplnění jen uvedu, že volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem číslo 491/2001 Sb. v platném znění, zákonem o obcích 128/2000 sb.

V sobotu 21.6.2014 jsme začali provozovat sběrné místo pro ukládání velkoobjemových a nebezpečných odpadů a elektroodpadů. Provozní doba je určena na každou sobotu od 9 – 11 hodin a na úterý od 15 – 19 hodin. Zde je možno bezplatně uložit téměř všechny druhy odpadů, kromě stavebního odpadu (suť, eternit, okna, umakart), a biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve, chlévská mrva, kůže, vlna, apod.), je zde možno ukládat i nepotřebné staré ošacení, pokud možno čisté a uložené v pytlích z PVC, jejich likvidace na rozdíl od znečistěných je bezplatná.

Nově jsme v těchto dnech, ve spolupráci s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. spustili projekt na bezplatné odstraňování upotřebených potravinářských olejů a tuků. Doposud byla možnost tyto odpady ukládat do směsného odpadu nebo, jak bylo často činěno, vyléváním do výlevek odpadu nebo do záchodů. Tím bohužel dochází vysrážení tuků v potrubích odpadů (hlavně domovních), jejich následnému ucpání a obtížnému a nákladnému čistění. Podobný problém toto činí i v čistírnách odpadních vod, kde to zvyšuje náklady na provoz. U sběrného místa na sklo v Česticích (u Jednoty) a u základní školy byly umístěny separační nádoby, které jsou označeny a určeny pro sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Potravinářský tuk a olej se do nádob vkládá v použitých a uzavřených PET lahvích nebo v jiném obalovém materiálu z PVC. Stejně tak je možno tento odpad uložit i ve sběrném dvoře.

V uplynulých měsících jsme podali žádost na zateplení mateřské školky, v minulých dnech jsme obdrželi zprávu, že tato akce postupuje do dalšího výběru.

V těchto dnech byl vypsán program ministerstva pro místní rozvoj, do kterého bychom chtěli zažádat o dotaci na opravu Krušlovské návsi. Tento projekt je připraven již delší dobu, ale zatím se nám nepodařilo získat dotaci, která by nám umožnila tuto akci realizovat.

Do konce tohoto roku bychom ještě rádi opravili kapličku v Doubravici a zeď u hřbitova v Česticích.

 

Milan Žejdl – starosta

 
<<  Říjen 2020  >>
 P  Ú  S  Č  P  S  N 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Nejbližší akce: